Serveis de Vigilŕncia i Seguretat en les instal·lacions de la Fundació Barcelona Olímpica

Termini de presentació d’ofertes: 19 de desembre de 2017, a les 13h.


Import de la licitació: 147.000,00 € (IVA exclòs)


Data de publicació: 24 de novembre de 2017


Empreses convidades:  • PROTECCIÓN DE PATRIMONIOS, S.A.

  • VISEGURITY EXPRESS, S.L.

  • IMAN SEGURIDAD, S.A.


Procediment: Negociat amb Publicitat


Període d’execució: tot l’any natural 2018


Adjudicació: Pendent  RESOLUCIÓ EXPEDIENT