Manel Vila i Motlló

Carmen San Miguel Ruibal

Josep Roca i Roca

Margarita Obiols Llandrich

Pedro Fontana García

José Cuervo Argudín

Joan Coll de la Cámara

Miquel Botella i Pahissa