Contractació de la instal·lació de climatització en els dipòsits del Museu Olímpic i de l’Esport JA Samaranch

Estado de la licitación
Resolved
Plazo de presentación de ofertas
14/10/2019
Importe de la licitación
66.550,00 euros, IVA inclòs
Fecha de publicación
16 October 2019

• ENTITAT ADJUDICADORA:
Òrgan de contractació: Fundació Barcelona Olímpica
Tipus de poder adjudicador: No administració Pública
Principal activitat del poder adjudicador: promoció de la cultura de l’esport i gestió del Museu Olímpic i de l’Esport de Barcelona
Número d’expedient: 201904

• DADES DE L’ANUNCI:
Data de publicació: 17/09/2019

• OBTENCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ:
Entitat: Fundació Barcelona Olímpica
Domicili: Avinguda de l’Estadi, 60
Localitat i codi postal: Barcelona – 08038
Telèfon: 934 26 06 60
Adreça electrònica: jlmoreno@fbolimpica.es
Adreça d’Internet del perfil del contractant de l’entitat:

Plataforma de Contractació del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya

Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 9 a 14h.

OBSERVACIONS: S’han modificat els annexos 4 i 5 del Plec de Prescripcions Tècniques.
Es publiquen de nou aquests dos annexos.