Contratació de la pòlissa d’assegurances del fons museístic i documental de la Fundació Barcelona Olímpica

Estado de la licitación
Resolved
Plazo de presentación de ofertas
Importe de la licitación
Fecha de publicación
12 February 2019

ENTITAT ADJUDICADORA
Òrgan de contractació

Fundació Barcelona Olímpica

Tipus de poder adjudicador
No Administració Pública

Principal activitat del poder adjudicador
Promoció de la cultura de l’esport i gestió del Museu Olímpic i de l’Esport de Barcelona

DADES DE L’ANUNCI
Data de publicació

12/02/2019

OBTENCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ
Entitat
Fundació Barcelona Olímpica

Domicili
Avinguda de l’Estadi, 60.

Localitat i codi postal
Barcelona CP: 08038.

Telèfon
934 26 06 60

Adreça electrònica
rvazquez@fbolimpica.es

Horari d’atenció
De dilluns a divendres de 9 a 14h.