Esport i Medi Ambient, les conferències organitzades pel Comitè Olímpic Espanyol, han transcorregut amb normalitat a les instal·lacions del Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samanarch.

La conservació del Medi Ambient és un element molt important en la pràctica esportiva. Els professionals que treballen en determinats àmbits (el mar, la muntanya, etc.) ja ho tenen en compte. Però la conscienciació ha de ser en tothom un bon ús de les instal·lacions, i una inversió adequada és la millor manera de garantir bones praxis ambientals.

Entre els ponents es trobaven Albert Abaurea, director d’equipaments esportius de la Diputació de Barcelona; Josep Cambray, director de departament de projectes i obres; Carles Ventura, coordinador d’obres de l’Institut Barcelona Esports; Oscar Sagué, director de relacions internacionals de la Federació Espanyola d’activitats Subaquàtiques; José María Benavides, de la Fundació Navegació Oceànica Barcelona; Eloi Burriel, tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Granollers, i Pau Pérez, membre de la Comissió de Medi Ambient del Comitè Olímpic Espanyol.