La Fundació Barcelona Olímpica queda integrada dins de l’àmbit subjetiu d’aplicació de la Llei de Contractes del Sector Públic 9/2017 (en endavant LSCP).

Instruccions internes de contractació. PDF

Llistat de licitacions