Patronat

Per tal que les seves accions siguin més efectives i poder dur a terme els seus objectius fundacionals, la Fundació manté un seguit de col·laboracions i convenis firmats amb diferents institucions esportives, socials i culturals, tant d’àmbit nacional com internacional, que fan possibles molts del nostres projectes, com ara el Comitè Olímpic Internacional o el COPLEFC.

Col·laboradors