Òrgan de govern i direcció

President – Ajuntament de Barcelona

 • Sr. David Escudé Rodríguez, Regidor d’Esports

Vicepresident primer – Comité Olímpico Español

 • Sr. Alejandro Blanco Bravo, President

Vicepresident segon – Consejo Superior de Deportes

 • Sr. José Manuel Franco Pardo, Secretària d’Estat per a l’Esport

Vicepresident tercer – Generalitat de Catalunya

 • Sra. Anna Caula i Paretas, Secretari General de l’Esport

Vocals

 • Sr. Josep Miquel Abad Silvestre
 • Sra. Mª Teresa Samaranch Salisachs
 • Sr. Julio Pernas López
 • Sra. Beatriz Ferrer-Salat Serra Di Migni
 • Sr. Enric Truñó i Lagares
Patró honorífic
 • Sr. Pere Miró i Sellarés
Secretario (no patrón)
 • Sr. Manel Gómez i València

Direcció

Director

 •  Sr. Francesc Terrón i Cusí

Institucions