Javier Trigo, director del Centre d’Estudis Olímpics de la Universitat de Navarra, visita les instal·lacions de la Fundació Barcelona Olímpica –Museu i Centre d’Estudis Olímpics i de l’Esport Joan Antoni Samaranch-.

A fi d'establir un acord de col·laboració entre centres d'estudis olímpics, Javier Trigos s’ha reunit amb Julio Pernas, director de la Fundació Barcelona Olímpica.

El Centre d’Estudis Olímpics de la Universitat de Navarra (CEO) va ser inaugurat el 25 de novembre del 2011 fruit de la signatura d’un conveni de col·laboració entre el Comitè Olímpic Espanyol, l’Acadèmia Olímpica Espanyola i la institució universitària. El seu objectiu és assegurar l’adquisició, preservació i difusió del patrimoni olímpic.

El CEO de la Universitat de Navarra, que depèn del servei d’Esports de la Universitat, pretén integrar la major quantitat de disciplines universitàries possibles amb l’esport. Per a això, generarà vincles de col·laboració amb les diferents escoles i facultats del campus.

Actualment hi ha constituïts 25 Centres d’Estudis Olímpics a Espanya, creats per iniciativa de l’AOE amb la finalitat de difondre els valors de l’esport, l’estudi i la investigació d’aquest als centres universitaris i la integració del seu estudi en les activitats de la universitat.