Contratació del servei de vigilància de les instal·lacions de la Fundació Barcelona Olímpica

Estat de la licitació
Resolta
Plaç de presentació d'ofertes
21/11/2021
Import de la licitació
180.114,07 € sense IVA
Data de publicació
5 novembre 2021