Contractació del servei de vigilància de les instal·lacions de la Fundació Barcelona Olímpica

Estat de la licitació
Resolta
Plaç de presentació d'ofertes
15/12/2022
Import de la licitació
153.482,23€ iva exclòs
Data de publicació
30 novembre 2022

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LA FUNDACIÓ BARCELONA OLÍMPICA

Termini presentació ofertes: 15 de desembre de 2022; a les 13h.
Import de la licitació: 153.482,23 € (IVA exclòs)
Data de publicació: 30 de novembre de 2022