22jul.-22 22:15 24jul.-22 23:00

    mapping 360º Barcelona 1992

    Plaça Sant Jaume Organitza: Ajuntament de Barcelona i Fundació Barcelona Olímpica

    Afegir al calendari

    L’Ajuntament de Barcelona ha previst que durant els dies 22, 23 i 24 de juliol es repeteixin les projeccions a la façana i es facin tres passis del mapping per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui gaudir de l’espectacle de la plaça Sant Jaume. Els passis es faran els tres dies en el mateix horari: 22.15h, 22.30 i 22.45h.