Juli Pernas, director de la Fundació Barcelona Olímpica, ha coordinat el monogràfic de l’International Association of Education Cities, dedicat a la ‘Ciutat, Esport i Educació’

La revista compta amb diversos articles i entrevistes que pròximament estaran a la web: www.edcities.org

 Entrevistes a:

Sergio Chiamparino – alcalde de Torí
Steven N. Blair – professor salut pública de la universitat del Sud de Carolina als Estats Units
Christina Ramblerg -mànager del pla mediambiental de la ciutat de Gothenburg a Suècia
Johann Olav Koss – president de Right To Play Toronto a Canada.

 Articles:

Paul De Knop and Marc Theeboom: The Social Role of Sport. Implications on Local Sports Police
Gertrud Pfister: Sport and Gender Equality. Girls in Focus
Enrique Rovira-Beleta Cuyàs: Sport and Accessibility for All. Something all cities need
Sonia Aguirre Garcés, José Luis Navarro Paredes & Mónica Hurtado González: Get Moving and Get in Shape, experience of the Campaign in Mexico City
Josep María Junqueras Pujadas: The Granollers Cup, handball that makes a city
Dakpè Sossou – City of Lokossa: Adji and Vê: Two games that teach for life
Nicole Dreyer & Serge Oehler – City of Strasbourg: The general State of Sport
Gonzalo Halty: Montevideo, a Healthy City
Pedro Peres – City of Lisbon: Sport Inspires Me

La coordinació tècnica de la revista comptava amb la participació de Mª Ángeles Cabeza Santano, IAEC Secretariat i Javier Lasunción, Fundació Barcelona Olímpica.