La Fundació Barcelona Olímpica (FBO) i la Juan Antonio Samaranch Foundation (JASF) signen un acord de col·laboració per al desenvolupament de projectes culturals conjunts.

Ambdues entitats uneixen forces i recursos per al desenvolupament d'exposicions, mostres, la implantació de beques, el desenvolupament de programes pedagògics i l’increment del fons documental i museístic. Tot això, amb l'objectiu de fomentar i promoure els valors de l’olimpisme i de l'esport.

L’esport més enllà de la competició és un instrument pedagògic capaç d’esfondrar barreres en pro de la igualtat. Fets com ara la participació global d’homes i dones en uns Jocs Olímpics –per primera vegada en la història els Jocs Olímpics de Londres 2012 van comptar amb participació femenina en les 204 delegacions– aporten significat al treball que es desenvolupa des de l’FBO i la JASF per a la promoció dels valors olímpics i esportius.