La primera Jornada del Fòrum Olímpic “Esport i Salut per a Tothom” ha transcorregut amb normalitat a la jornada matinal.

A la inauguració van acudir representants de les institucions catalanes i nacionals: Jordi Subirana, diputat de Comerç i Esport de la Diputació de Barcelona; Jose Luís Terreros, subdirector general d'Esport i Salut del Consell Superior d'Esports; Josep Anton Gutierrez, responsable de l'Àrea de Medicina Esportiva del Consell Català de l'Esport; David Moner, president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya; Xavier Amador, gerent de l'Institut Barcelona Esports; Pau Pérez, membre de la Comissió Executiva del Comitè Olímpic Espanyol i Andreu Camps, director de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya.

Les ponències de la jornada matinal van anar a càrrec de Jose Luís Terreros – Desenvolupament del Pla A+D en l’àmbit sanitari-, Mariona Violan – PAFES: Pla d’Activitat Física, Esport i Salut de la Secretària General de l’Esport-, Christoph Stegemann – Organitzacions esportives i de l’activitat física: Col·laborador en promoció de salut mitjançant la pràctica esportiva. Descripció i experiències entre la connexió d’organitzacions esportives i d’activitat física a Berlín- i Eddy L. Engelsan – Recomanacions de l’Organització Global Mundial de Salut sobre l’Activitat Física per a la Salut i l’oportunitat per al món de l’esport (World Health Organisation).