L’Institut Barcelona Esports ha realitzat la seva sessió de treball amb els Centres Esportius Municipals.

La sessió va ser oberta pel Sr. Pere Alcober, delegat d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona i el Sr. Gabriel Arranz gerent de l'Institut Barcelona Esports.

Sl llarg del matí es van tractar diferents temes. La jornada va destacar la memòria dels 3 darrers anys on va destacar l’increment en el nombre d’abonats en els Centres Municipals Esportius de Barcelona.