Maria Teresa Samaranch, membre del patronat de la Fundació Barcelona Olímpica, va acompanyar els representants de la 7a reunió Internacional de Museus Olímpics del Món, celebrada a Barcelona.

Després de dos dies d'intenses reunions, la 7a trobada Internacional de Museus Olímpics del Món es va donar per finalitzada amb una visita a les instal·lacions del Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch. 

Maria Teresa Samaranch, amfitriona excepcional, es va apropar a les instal·lacions del Museu Olímpic i va agrair a tots els membres de l’Olympic Museums Network la seva visita.

María Teresa Samaranch va reiterar el seu agraïment a Mr. Wu Ching-kuo – membre del CIO i director del Xiamen Olympic Museum – per la iniciativa del poble xinès on el proper mes d’abril s’obriran les portes del Samaranch Memorial, a Tianjin. Un espai museístic que comptarà amb 20.000 m2 en honor i agraïment a la dedicació de Joan Antoni Samaranch per l’esport mundial.