Més de 7000 persones van visitar la Copa del Món de futbol en el Museu Olímpic i del’Esport Joan Antoni Samaranchde Barcelona.

Des del passat dijous fins ahir dissabte elMuseu Olímpic Joan Antoni Samaranchha tingut la Copa del Món de Futbol, cedida per la Federació Espanyola de Futbol. L'expectació aixecada per l'esmentat trofeu va fer que elMuseuincrementés el seu horari de visites fins a les deu de la nit per a satisfacció dels seus visitants.