Romà Cuyàs, patró de la Fundació Barcelona Olímpica i Secretari d’Estat per a l’Esport en els anys ’80, clausura al Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch la IX edició Fòrum Olímpic 2011 sobre ‘Esport i Salut per a Tothom’

"L'esport com a instrument per preservar la salut" ha estat un dels lemes més defensats pels diferents ponents internacionals que han participat en l'acte. Joan Manuel Surroca ha estat l'encarregat de gestar les conclusions de la IX Edició del Fòrum Olímpic.

Romà Cuyàs, en la clausura, ha defensat les virtuts de l’esport. L’any 1985, Cuyàs, com a Secretari d’Estat per a l’Esport, va encarregar a Manuel García Ferrando, prestigiós sociòleg de la Universitat de València, el primer estudi sobre hàbits saludables en l’Esport. Aquest primer estudi va establir les bases els plans actuals de l’esport i la salut.

Conclusions de la IX edició del Fòrum Olímpic “Esport i Salut per a Tothom”, segons Joan Manuel Surroca:

L’activitat física, a més de permetre’ns gaudir d’una vida més sana, és la millor forma de prevenció. És a dir, fer activitat física és fer salut, alhora que l’activitat esportiva pot ser la millor teràpia i una eina eficaç per als metges que, en receptar activitat física, es poden estalviar l’ús de productes farmacològics. L’activitat física i l’esport són, a més, uns dels principals impulsors que l’esport estigui obert a tots, fins i tot aquells grups o col·lectius socials afectats per algun tipus de discapacitat. Però per tal que l’activitat física i l’esport ens permetin una vida sana i exerceixin la seva funció preventiva, hi ha un tercer element fonamental i indispensable: el d’una nutrició adequada. De poc serviria l’activitat física i esportiva si l’alimentació és deficient o fins i tot contraproduent. Els arguments exposats durant aquest Fòrum pels diferents ponents, han permès realitzar una completa radiografia d’on som i cap a on anem. Malgrat el notable progrés en els hàbits saludables de la població espanyola en les tres últimes dècades i la implicació de les diferents administracions i els organismes internacionals, la nostra societat manté un excessiu sedentarisme i no és prou conscient dels beneficis que realment aporten l’activitat física i l’esport.