Sota el lema

Gràcies a la feina conjunta de l'European Federation of Crohn's & Ulcerative Colitis Associations (EFCCA) i de l'European Crohn's and Colitis Organization (ECCO), aquest projecte d'investigació ha estat possible.

El 3D ha estat l’element estrella de la presentació d’un projecte que queda avalat per la participació de 24 països de la Unió Europea.