Estat de la licitació
Resolta
Plaç de presentació d'ofertes
13/09/2022
Import de la licitació
17.620,00 € sense IVA
Data de publicació
27 setembre 2022

CONTRACTACIÓ APLICATIU MUSEUMPLUS RIA

Contractació de l’aplicatiu per a gestionar els fons de la Fundació Barcelona Olímpica

presentació ofertes: Negociat sense Publicitat
Import de la licitació: 17.620,00 (sense IVA)