Contracte per al subministrament del sistemes de projecció audiovisual del Museu Olímpic i de l’Esport JA Samaranch Mitjançament el sistema d’arrendament financer “RÈNTING”

Estat de la licitació
Resolta
Plaç de presentació d'ofertes
15/12/2020
Import de la licitació
116.160,00 euros, IVA inclòs.
Data de publicació
30 novembre 2020
  • ENTITAT ADJUDICADORA:

Òrgan de contractació: Fundació Barcelona Olímpica

Tipus de poder adjudicador: no administració Pública

Principal activitat del poder adjudicador: promoció de la cultura de l’esport i gestió del Museu Olímpic i de l’Esport i del Centre d’Estudis Olímpics i de l’Esport JA Samaranch

Número d’expedient: 202002

  • DADES DE L’ANUNCI:

Data de publicació: 30 de novembre de 2020

  • OBTENCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ:

Entitat: Fundació Barcelona Olímpica

Domicili: Avinguda de l’Estadi, 60.

Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08038.

Telèfon: 934 26 06 60

Adreça electrònica: audiovisuals@fbolimpica.es

Adreça d’Internet de la Plataforma de Contractació:

Plataforma de Contractació del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya

Horari d’atenció: De dilluns a divendres, de 9 a 14h.