Contratació del servei de digitalització del cartells esportius i olímpics

Estat de la licitació
Resolta
Plaç de presentació d'ofertes
16/10/2023
Import de la licitació
20.000,00 €
Data de publicació
9 novembre 2023

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DIGITALITZACIÓ DE CARTELLS ESPORTIUS I OLÍMPICS

Termini presentació ofertes: 16/10/2023; a les 13h.
Import de la licitació: 24.200,00 € (IVA exclòs)