Estat de la licitació
Resolta
Plaç de presentació d'ofertes
06/06/2023
Import de la licitació
24.349,92 €
Data de publicació
9 novembre 2023

CONTRACTACIÓ ESPAIS PUBLICITARIS EN AUTOBUSOS DE BARCELONA

Termini presentació ofertes: 6/6/2023; a les 13h.
Import de la licitació: 29.463,40 € (IVA exclòs)