Servei de manteniment integral dels ascensors i escales mecàniques de les instalacions de la FBO

Estat de la licitació
Resolta
Plaç de presentació d'ofertes
12/11/2019
Import de la licitació
21.780 euros, IVA inclòs.
Data de publicació
28 octubre 2019

– ENTITAT ADJUDICADORA:
Òrgan de contractació: Fundació Barcelona Olímpica
Tipus de poder adjudicador: no administració Pública
Principal activitat del poder adjudicador: promoció de la cultura de l’esport i gestió del Museu Olímpic i de l’Esport de Barcelona
Número d’expedient: 201908

– DADES DE L’ANUNCI:
Data de publicació: 28/10/2019

– OBTENCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ:
Entitat: Fundació Barcelona Olímpica
Domicili: Avinguda de l’Estadi, 60.
Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08038.
Telèfon: 934 26 06 60
Adreça electrònica: jlmoreno@fbolimpica.es
Adreça d’Internet del perfil del contractant de l’entitat:
Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya
Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 9 a 14h.