Manel Vila i Motlló

Jordi Vallverdú i Gimeno

Montserrat Solsona Vilardell

Carmen San Miguel Ruibal

Josep Roca i Roca

Pedro Palacios Salvador

Margarita Obiols Llandrich

Lluís Millet Serra

Manuel Ibern Alcalde

Mario Gas Cabré