Contract de serveis de neteja del Museu Olímpic i de l’Esport JA Samaranch i del Centre d’Estudis Olímpics i de l’Esport JA Samaranch

Estado de la licitación
Abierta
Plazo de presentación de ofertas
21/10/2019
Importe de la licitación
90.750 euros, IVA inclòs
Fecha de publicación
8 octubre 2019
  • ENTITAT ADJUDICADORA

Òrgan de contractació: Fundació Barcelona Olímpica

Tipus de poder adjudicador: no administració Pública

Principal activitat del poder adjudicador: promoció de la cultura de l’esport i gestió del Museu Olímpic i de l’Esport de Barcelona

Número d’expedient: 201906

  • DADES DE L’ANUNCI

Data de publicació: 7/10/2019

 

  • OBTENCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ

Entitat: Fundació Barcelona Olímpica

Domicili: Avinguda de l’Estadi, 60.

Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08038.

Telèfon: 934 26 06 60

Adreça electrònica: jlmoreno@fbolimpica.es

Adreça d’Internet del perfil del contractant de l’entitat:

Plataforma de Contractació del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya

Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 9 a 14h.