Tot acte bèl·lic és motiu de reculada social. Les guerres, els conflictes generen danys irreparables en les societats. La globalització de la pràctica esportiva, considerat per molts sociòlegs com un indicador de desenvolupament en les civilitzacions, és una de les principals activitats que es veu afectada en temps de guerra.

Històric Aula d'Història