El Cercallibres

El Cercallibres és un projecte de posada en valor de la literatura. Una part del projecte té com a objectiu lel descobriment de biblioteques i arxius del barri del Poble Sec. En el marc del projecte i durant la setmana de Sant Jordi s’han organitzat rutes que porten a veïns del barri a diferents arxius i biblioteques.