El Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch estableix el distintiu com a membre de la xarxa de museus olímpics – OLIMPIC MUSEUM NETWORK – coordinats des del Museu Olímpic de Lausanne i pertanyent al Comitè Internacional Olímpic (CIO)

Després de la reunió del passat mes de setembre, els membres de l’OLIMPIC MUSEUM NETWORK va aprovar el distintiu que destacaria entre els museus adscrits a l'equip de treball gestionat des de Lausanne. 

Al món hi ha més d’un centenar de museus que es denominen ‘museu olímpic’, però el Museu Olímpic de Lausanne només reconeix aquells que compleixen els criteris establerts per acord dels membres fundadors de la plataforma de treball. Aquests són 18 museus arreu del món, entre els quals es troba el Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch de Barcelona, gestionat per la Fundació Barcelona Olímpica.