Presentació de l’exposició de Vies Verdes

Pere Alcober, president de la Fundació Barcelona Olímpica ha presentat l'exposició temporal 'Vías Verdes'.Les Vies Verdes són antics traçats ferroviaris en desús condicionats com itineraris no motoritzats per a la pràctica del passeig a peu i amb bicicleta. Hi ha a Espanya més de 80 vies verdes, que sumen 1770 quilòmetres, per al gaudi de tots, incloent les persones de mobilitat reduïda.

Aquests itineraris són fruit de l’esforç conjunt de moltes institucions i col·lectius: Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, Adif, Feve, Comunitats Autònomes, Diputacions, Ajuntaments i associacions ciutadanes. La Fundació dels Ferrocarrils Espanyols coordina, dinamitza i promou aquest Programa des de 1993.

Vies Verdes és una marca registrada, que identifica un recurs de qualitat, i compta amb una senyalització específica i exclusiva per a itineraris que reutilitzen el patrimoni ferroviari en desús.

Les antigues estacions són rehabilitades per oferir nous serveis i equipaments (allotjaments, restaurants, museus…), contribuint al desenvolupament rural sostenible, al foment del lleure actiu i a la creació d’ocupació local.

Itineraris que ens apropen d’una forma respectuosa al nostre valuós patrimoni natural i cultural, impulsant un canvi de mentalitat a favor de la bicicleta i la mobilitat sostenible.

Són recorreguts atractius i màgics, amb espectaculars viaductes, misteriosos túnels i evocadores estacions.

Una proposta sorprenent i atractiva: itineraris fàcils i accessibles per a tots, segurs i sense trànsit motoritzat.