Contratació de la pòlissa d’assegurances del fons museístic i documental de la Fundació Barcelona Olímpica

Estat de la licitació
Resolta
Plaç de presentació d'ofertes
16/02/2021
Import de la licitació
24.000
Data de publicació
1 febrer 2021
  • ENTITAT ADJUDICADORA:

Òrgan de contractació: Fundació Barcelona Olímpica

Tipus de poder adjudicador: No Administració Pública

Principal activitat del poder adjudicador: promoció de la cultura de l’esport i gestió del Museu Olímpic i de l’Esport de Barcelona

Número d’expedient: 202101

  • DADES DE L’ANUNCI:

Data de publicació: 1 de febrer de 2021

  • OBTENCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ:

Entitat: Fundació Barcelona Olímpica

Domicili: Avinguda de l’Estadi, 60.

Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08038

Telèfon: 934 26 06 60

Adreça electrònica: rvazquez@fbolimpica.es

Adreça d’Internet de la Plataforma de Contractació del Sector Públic:

Plataforma de Contractació del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya

Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 9 a 14h.