Contracte de serveis de manteniment integral de les instal·lacions de la Fundació Barcelona Olímpica

Estat de la licitació
Resolta
Plaç de presentació d'ofertes
05/11/2019
Import de la licitació
30.250 euros, IVA inclòs
Data de publicació
21 octubre 2019
  • ENTITAT ADJUDICADORA:

Òrgan de contractació: Fundació Barcelona Olímpica

Tipus de poder adjudicador: no administració Pública

Principal activitat del poder adjudicador: promoció de la cultura de l’esport i gestió del Museu Olímpic i de l’Esport de Barcelona

Número d’expedient: 201907

  • DADES DE L’ANUNCI:

Data de publicació: 21/10/2019

  • OBTENCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ:

Entitat: Fundació Barcelona Olímpica

Domicili: Avinguda de l’Estadi, 60.

Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08038.

Telèfon: 934 26 06 60

Adreça electrònica: jlmoreno@fbolimpica.es

Adreça d’Internet del perfil del contractant de l’entitat:

Plataforma de Contractació del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya

Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 9 a 14h.