Contractació Servei disseny i desenvolupament del sistema d’administració del portal web FBO

Estado de la licitación
Resolved
Plazo de presentación de ofertas
27/02/2018
Importe de la licitación
60.000,00 € (IVA exclòs)
Fecha de publicación
14 February 2018

Termini d’execució
Fins a 30 de setembre de 2018