Contractació Servei disseny i desenvolupament del sistema d’administració del portal web FBO

Estat de la licitació
Resolta
Plaç de presentació d'ofertes
27/02/2018
Import de la licitació
60.000,00 € (IVA exclòs)
Data de publicació
14 febrer 2018

Termini d’execució
Fins a 30 de setembre de 2018