Anvers 1937: La delegació catalana

Un any més tard de la frustrada celebració de l’Olimpíada Popular que s’havia de celebrar a Barcelona el juliol de 1936, cancel·lada a causa del Cop d’Estat del dia abans de la inauguració, es va celebrar a Anvers la III Olimpíada Obrera, impulsada pel Comitè Català pro Esport Popular (CCEP), que va comptar amb una destacada participació d’esportistes catalans.

En el festival esportiu van ser abundants les mostres de solidaritat i respecte cap a la lluita republicana envers el feixisme, els espectadors i els ciutadans belgues van mostrar un alt respecte pels esportistes catalans i espanyols, que havien viatjat en un context bèl·lic local i revolucionari que els feia molt difícil la preparació per a l’esmentat festival esportiu.