Publicacions Aula d’Història

L’AULA d’HISTÒRIA és una plataforma composta per centres universitaris i culturals vinculats a l’esport amb l’objectiu principal de promoure la història de l’esport.

Cada membre de la plataforma organitza una activitat, com ara una taula rodona, una exposició, un concurs fotogràfic…dedicats a la història de l’olimpisme i a la història de l’esport a Barcelona i Catalunya. Esta oberta a tots els estudiants de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, així com a tots aquells interessats en la història del nostre esport, en funció de les bases de cada centre.