L’esport a l’Exposició Internacional de Barcelona 1929

L’Exposició Internacional de 1929, així com la del 1898, va suposar una important remodelacióurbanística de la ciutat de Barcelona, especialment pel que fa a la muntanyade Montjuïc i la zona de Plaça Espanya.

Al mateix temps, es va dinamitzar l’aposta pernous estils arquitectònics com el Noucentisme i el Modernisme, que van deixar unaempremta en la imatge de la ciutat amb edificis tan emblemàtics com el Palau Nacional,la Font Màgica, el Poble Espanyol i l’Estadi de Montjuïc; sense oblidar l’avantguardismerepresentat en el pavelló Mies Van der Rohe.

En l’àmbit urbanístic, l’Exposició va suposartambé notables millores en el conjunt del barri gòtic, la creació de nous enjardinamentsd’espais urbans i nous monuments; es va finalitzar la urbanització de plaça Catalunyaaixí com la pavimentació de nombrosos carrers. La ciutat es va modernitzar amb lasubstitució de l’enllumenat de gas per l’elèctric i es va millorar la xarxa del clavegueram.

En l’apartat de la mobilitat destaca l’eliminació de diferents passos a nivell dins la ciutat,el soterrament del tren a Sarrià, l’electrificació del tramvia o la prolongació de la línia 3de metro fins a la Plaça Espanya. Finalment, es van millorar els accessos a la ciutat: es va perllongar la Diagonal fins a Esplugues i l’Estació de França va ser remodelada.

En síntesi, va ser una decidida aposta de Barcelona per situar-se com una ciutat moderna,internacional i cosmopolita.