Societat i esport. Les polítiques esportives a l’Ajuntament de Barcelona i les anomenades escoles d’iniciació esportiva (1979-1987)

“Societat i esport, es un llibre que pretén col·laborar en el exercici de voler deixar per escrit allò que va passar durant els anys dels primers ajuntaments democràtics de la ciutat de Barcelona, entre 1979 – 1990, respecte de les polítiques esportives acabades d’incorporar.

En Juli, company i amic, ens deixa aquest llegat viscut, elaborat amb gran rigor. Un document que ens permet aclarir històries, recordar noms, posar dates concretes a records particulars i, sobretot, ens aporta un material imprescindible per interpretar el que va succeir a la nostra ciutat durant aquest període tan significatiu, i donar llum per entendre allò que avui tenim entre mans”

Marta Carranza

Comissionada d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona i Presidenta de la Fundació Barcelona Olímpica (2019)