Gestió i explotació del servei de Bar-Restaurant del Museu Olímpic i de l’Esport JA Samaranch

Estat de la licitació
Resolta
Plaç de presentació d'ofertes
Import de la licitació
Data de publicació
10 maig 2019

Entitat Adjudicadora
Òrgan de contractació: Fundació Barcelona Olímpica
Tipus de poder adjudicador: No administració Pública
Principal activitat del poder adjudicador: promoció de la cultura de l’esport i gestió del Museu Olímpic i de l’Esport de Barcelona

Obtenció de la Documentació i Informació
Entitat: Fundació Barcelona Olímpica
Domicili: Avinguda de l’Estadi, 60.
Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08038.
Telèfon: 934 26 06 60
Adreça electrònica: nperez@fbolimpica.es
Adreça d’Internet del perfil del contractant de l’entitat:
Plataforma de Contractació del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya
Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 9 a 14h.

Més informació: Plataforma de Contractació del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya