Santiago Güell i López: El primer català al CIO

Per tal de conèixer les circumstàncies del primer membre català del Comitè Olímpic Internacional durant més de tres dècades, qui va reconstituir el Comitè Olímpic Espanyol i qui va promoure l’organització dels Jocs Mediterranis de 1955 a Barcelona, cal parlar de la família dins la qual va néixer i créixer.

Una família, la Güell i López, que representa d’una manera fantàstica aquella burgesia que va emprendre el desenvolupament industrial que es va experimentar a partir del segle XIX i que va suposar un gran impuls econòmic, social i cultural a la vida catalana d’aquella època.